Mahmut Muhtar Paşa

Mahmut Muhtar Paşa


Mahmut Muhtar Paşa, İstanbul’da doğdu.1885 yılında Harbiye’ye girdi, daha sonra Almanya’ya gönderilerek 1888 yılında Metz Harbiyesi’ni bitirdi.

Teğmen olarak Prusya Ordusu’nda görev aldı, İstanbul’a döndüğünde Harbiye’de Erkanı Harbiye’nin Görevleri dersini okuttu. 1897 Yunan Harbinde Albay rütbesiyle Veletsin, Çatalca ve Dömeke Savaşlarında bulundu, 1900 yıllarında Fransız Büyük Manevralarında Osmanlı devleti ve orduyu temsil etti. Aynı yıl Piyade dairesi İkinci Başkanlığı’na getirildi.

1908 Devrimi’nden sonra birinci ferik rütbesi ile Hassa Ordusu Birinci Fıkra Komutanlığı’na tayin edildi, 31 Mart Ayaklanması’nda başarılar gösterdi.

17 Eylül 1909 tarihinde İzmir Valiliği’ne atandı, 1910 yılında Bahriye Nazırlığı’na getirildi, Hakkı Paşa kabinesiyle birlikte bu görevden ayrıldı. 1912 ortalarında babası Gazi Muhtar Paşa kabinesinde tekrar Bahriye Nazırlığı’na getirildi, Balkan Harbinde Trakya Şark Ordusu’nun sağ taraf 3.Ordu Komutanlığı’nda bulundu, yaralandığı için istifa etmek zorunda kaldı. 1913 yılında Berlin Büyükelçiliği’ne tayin edildi, 1917 yılında bütün görevlerinden istifa ederek İskenderiye’de dinlenmeye çekilen Paşa 1935 yılında Napoliye giderken yolda vefat etti.

Paşa’nın hatıra, tarih ve politika konularında çeşitli eserleri bulunmaktadır. Ruzname-i Harp (Savaş Takvimi) Maziye Bir Nazar (Geçmişe Bir Bakış), Acı Bir Hatıra, Fransızca olarak La Turque (Türkiye), L’Allemagne (Almanya), Evenements d’Orient(Şark Olayları) bunlardan bazılarıdır.