M. Abdülkerim Abdülkadiroğlu

M. Abdülkerim Abdülkadiroğlu

(12 Haziran 1944- ): Yazar, Araştırmacı. Kastamonu’da doğdu. Doğduğu yerde Abdurrahman Paşa Lisesini, A.Ü. İlahiyat Fakültesini bitirdi (1966). Aynı üniversitede İsmail Belîğ ve eserleri üzerine doktorasını verdi (1979). Diyanet İşleri Başkanlığında ve Millî Kütüphane’de görev aldı. 1979-1981 yıllarında İngiltere’de araştırmalar yaptı. Gazi Üniversitesine geçti; 1988’de doçentliğe, 1995’te profesörlüğe yükseldi.

Eski Türk Edebiyatı sahasındaki çalışmalarıyla tanınır. Yazıları Türk Edebiyatı, Erciyes, Zaman, Kızılırmak gazete ve dergilerinde çıktı.

Eserleri: İslâmda ve Günümüzde Cihad (1968), Tatbikatlı Dinî Bilgiler (1969), Dinimi Öğreniyorum (1984), Bursalı İsmail Belîğ (1985), İsmail-Beliğ-Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eşâr (1985), Mehmed Âkif Ersoy-Makaleler (Nuran Abdülkadiroğlu ile, 1987), Belîğ (1988), Türk Kültürü Bibliyografyası (Cemal Kurnaz ile, 1989), Mehmed Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri, Mev’ıza ve Hutbeleri (N. Abdülkadiroğlu ile, 1991), Halvetilik’in Şa’bâniye Kolu Şeyh Şa’ban-ı Veli ve Külliyesi (1991), Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli-Deli Eşref veya Hacı Eşref (1991), Mehmed Akif Ersoy Hakkında Yazılanlar (N. Abdülkadiroğlu ile, 1991), Süleyman Şadi (Karslı)-Divan (Ömer Demirbaş ile, 1993), Recaizade Ahmed Cevdet Zinetü’l-Mecâlis (Meclislerin Süsü) (1994), Van Kütüğü (Mehmet Yiğit ve Bekir Oğuzbaşaran ile, 1993), Yozgat Meşhurları (Feridun H. Özkan ile, 1994), Ilgazlı Hacı Baba Şeyh Ahmed Abduşoğlu (1995), Güncel Yazılar (1997), Kültürümüzden Esintiler (Makaleler, 1997), Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları (1997), Güncel Yazılar-2 (1998), Mustafa Rûmi Efendi (Şeyh-Geredeli)-Divan (Mustafa Tatcı ile, 1998), Safranbolu Vakfiyeleri (Ülkü A. Özsoy’la, 1998), İsmail Belîğ-Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefayât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım, 1998), 1252-1253 (1836-1837) Yıllarına Ait Kastamonu Jurnal Defteri (İ. Hakkı Aksoyak-N. Fazıl Duru ile, 1998), Recaizade Ahmed Cevdet-Nevadirü’l-Âsâr fî Mutaâli’l-Eş’ar (Mehmet Sarı ile, 1998), Kurtuluş Yolu (1999).