Lucius Annaeus Seneca

Lucius Annaeus Seneca

(MÖ. 4 - MS. 65): Latin filozofu. İspanya’nın Kurtuba şehrinde doğdu, Roma’da öldü. Gençliğinde, dönemin ünlü hocalarından felsefe ve retorik dersleri aldı. Bir süre avukatlık yaptı. Daha sonra senato üyeliğine seçilen Seneca, etkili konuşması ve bilgisiyle ün sağladı. 41’de Korsika’ya sürüldü. 49’da sürgünden dönünce, Neron’un öğretmeni oldu. Neron imparator olunca Seneca’yı konsül seçti. Sarayda birçok entrikaya karışan Seneca, 62’de saraydan ayrılarak içine kapalı bir hayat sürmeye başladı. Neron’un, kendisine karşı ayaklanma düzenleyenlerle iş birliği içinde olduğu gerekçesiyle intihar etmesini istemesi üzerine kendisini öldürdü.

Ahlâk üzerine denemeler, diyaloglar, mektuplar, şiirler yazdı. Eski Yunan trajedilerine dayanan trajedileri, sahneye konulmaktan çok, yüksek sesle okumaya uygundur. Rönesans döneminde klasik trajediler, daha sonra Shakespeare, J. Webster ve C. Tourneur’u etkiledi. Bazı eserleri Türkçeye de çevrildi.