Louis De Secondat Montesquieu

Louis De Secondat Montesquieu

(18 Ocak 1689 - 10 Şubat 1755): Fransız filozofu. Bordeaux’da doğdu. Bordeaux Üniversitesinde hukuk okudu. Paris’te bir süre avukatlık yaptıktan sonra Bordeaux’ya döndü ve bölge parlamentosuna girdi (1713). Bordeaux parlamento başkanlığının yanında, Bordeaux Akademisi üyeliğini yürüttü. Birçok ilmî çalışmasını bu akademiye sundu (1717-1720). 1721’de yayınladığı İran Mektupları kilisenin tepkisini çekti. 1726’da Paris’e yerleşti. Fransız Akademisine üye seçildi (1728). Avrupa’yı dolaştı. Londra’da iki yıl kaldı. Burada Masonluğu benimsedi. 1748’de yayınladığı De L’esprit des Lois (Kanunların Ruhu Üzerine) adlı ünlü eserini yayınladı. Eser papalık tarafından yasaklandı. Hayatının son yıllarını Bordeaux öi Paris’te geçirdi. Paris’te öldü.

Montesquieu, hem toplumu, hem bilgiyi karmaşık ilişkiler içinde bir bütün olarak ele aldı. Demokrasi, din, kuvvetler ayrılığı, yasaklar, yönetim ve devlet biçimleri, ülkelerin coğrafyalarının içtimaî yapıya etkileri vb. konulardaki çalışmalarıyla siyaset ilmi teorisyenlerine öncü olmuştur. Büyük Fransız İhtilâlini hazırlayan filozoflar arasında yer alan Montesquieu’nun birçok eseri dilimize çevrilmiştir.