Levent Yılmaz

Levent Yılmaz

Levent Yılmaz, 1969’da Ankara’da doğdu. A.Ü. İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Gece Yayınları’nın kuruluşunda yer aldı, 1991 yılına kadar yayın yönetmenliğini yürüttü. Gergedan, Gösteri, Defter gibi dergilerde şiir, çeviri ve yazıları yayımlandı. 17. yüzyıl Avrupa tarihyazımı üzerine doktora çalışmasını 2002 yılında EHESS’te tamamladı. Türkiye’de ve Fransa’da çeşitli yayınevlerinde yayın danışmanlığı yaptı. 2002 yılından bu yana EHESS ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Avrupa kültür tarihi üzerine dersler vermektedir. Bu alandaki İngilizce metinleri Storia della Storiografia, Intellectual News gibi dergilerde, şiirlerinden İngilizceye yapılan çeviriler ise Grand Street, Raritan gibi dergilerde yayımlanmıştır. Sonülke’de yer alan ve Ünal Aytür tarafından İngilizceye çevrilen şiirler 2004 yılında The Sheep Meadow Press (New York) tarafından yayımlanacaktır. Le temps de la nouveauté. Essai sur la Querelle des Modernes adlı Fransızca kaleme aldığı araştırma kitabı ise yine 2004 yılında Gallimard yayınevinden çıkacaktır. 2004’te Metis’te bu kitabını Yenilik Zamanı. Modernlerin Kavgası Üzerine Deneme adıyla yayımlayacağız.

Kitapları: Gece Şiirleri (1988), Anthologie de la Poésie Turque Contemporaine (J. Pinquié ile, Editions Publisud, 1991), Hayâl ile Fırtına (Gece Yay., 1991), 1945 Sonrası Fransız Şiiri Antolojisi (YKY, 1993), Kayıp Ruhlar İsimsiz Adalar (YKY, 1993), Kaplan Zamanı ve Geçiş (Altıkırkbeş, 1997). Ayrıca, Yves Bonnefoy’nın Mitolojiler Sözlüğü’nün Türkçe baskısını yayıma hazırlamıştır (2 cilt, Dost Kitabevi, 2000).