Leonidas Donskis

Leonidas Donskis

13 Ağustos 1962 tarihinde doğdu. Litvanyalı Yahudi bir felsefeci, siyaset kuramcısı, düşünce tarihçisi, toplumsal analizci ve yorumcuydu. Litvanya’da Vytautas Magnus Üniversitesinde siyaset bilimi profesörlüğü yaptı. Ayrıca 2009’dan 2014’e kadar Avrupa Parlamentosunun üyesiydi. Litvanya’da önemli bir kamusal figür olarak insan hakları ve sivil özgürlüklerin savunuculuğunu yaptı. 2014’te Donskis, Litvanya’da Hoşgörü ve Çeşitliliğin Elçisi unvanıyla Avrupa Komisyonundan ödül aldı. Merkez sağcı bir siyasetçi olarak, her tür aşırılıkçı veya ayrılıkçı tutuma karşı çıkmış, şiddeti protesto etmişti. Bunun yerine bireysel akıl ve vicdanı öne çıkaran bir liberalizmden yana oldu. 21 Eylül 2016 tarihinde öldü.

Kaynak: Ahlaki Körlük, Zygmunt Bauman & Leonidas Donskis, Ayrıntı Yayınları İstanbul, 1.Baskı 2020.