Laurent Mignon

Laurent Mignon

Doğumu: 1971, Belçika

Laurent Mignon Lüksemburg vatandaşıdır. ’The Beloved Unveild: Continuity and Change in Modern Turkish Love Poetry’ (Sevgiliyi Anlamak: Modern Türk Şiirinde Süreklilik ve Değişim) adlı doktora tezini Londra Üniversitesine bağlı Doğu ve Afrika Araştır-maları Okulunda sunan Mignon, aynı kurumda çağdaş Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Osmanlıca ve çeşitli düzeylerde Türkçe dil dersleri ver-di. Laurent Mignon, 19. ve 20. yüzyıl Türk Edebiyatı, çağdaş Arap ve Gürcü şiiri, karşılaştırmalı edebiyat, edebî çeviri, doğubilim, seyahat edebiyatı ve Ubıh-ça’dan Lüksemburgca’ya birçok azınlık diliyle ilgilen-mektedir. Halen Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisidir. Ayrıca Kültürler Meclisinin genel sekreteridir. Türkçe, Fransızca ve İngilizce yazı, şiir ve çevirileri BSOAS, Çveneburi, Hece, Kaşgar, Galerie ve Les Cahiers Luxembourgeois gibi dergilerde yayımladı. Mignon’un Suriyeli şair Nizar Kabbani’den çevirdiği Aşkın Kitabı (Kitabu’l-Hubb) Ayışığı Kitapları Yayınevi tarafından 2000 yılında yayımlandı. ’Gezginin Günlüğü’ adıyla 1997-2002 yılları arasında Türkçe’ye yaptığı şiir çevirileri ve ’Aşk, Âşıklar, Mekânlar: Modern Türk Şiirinde Aşk’ adlı incelemesi Hece Yayınları tarafından 2002 yılında, Türkçe’den, Arap-ça’dan ve Gürcüce’den Fransızca’ya yaptığı şiir çeviri-leriden oluşan ’Tigres de Papier et Monstres Edentes’ (Kağıttan Kaplanlar ve Dişsiz Canavarlar) adlı antoloji Brüksel’de Memor ile Lüksemburg’da Les Cahiers Luxembourgeois yayınevleri tarafından 2003 yılında ortak yayımlandı.