Lars Ahlin

İsveçli yazar ve estetikçi (Sundsvall 1915). Başıboş bir gençlik dönemi geçiren Lars Ahlin, yayınlanmayan iki roman yazdıktan sonra 1943’te yayınladığı Tabb with the Manifesto (Manifestolu Tabb, İng. çev.) ve 1944’te yayınladığı ilk öykü kitabı No Eyes Await Me’yle (Beni Bekleyen Gözler Yok; İng. çev.) büyük ün kazandı. Birbiri ardına yayınladığı, coşkulu hıristiyan ülküleri ile proleterya edebiyatındaki toplum bilimi geleneğini bağdaştırdığı yapıtlarıyla, bazı eleştirmenler tarafından Dostoyevski ve Thomas Mann’la karşılaştırıldı: if (Eğer, 1946; İng. çev.), The Great Amnesia (Büyük Bellekyitimi, 1954; İng. çev.), Bark and Leaves (Kabuk ve Yapraklar, 1961; İng. çev.), vb.