Kemal Özçoban

Kemal Özçoban

Kemal Özçoban 1908 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Hukuk tahsilinden sonra avukatlık yaptı. Ardında dört çocuk bıraktı. 1946 yılında, Demokrat Parti hareketi içinde yer aldı ve ayni yıl bu partinin listesinden Afyonkarahisar Milletvekilliğine seçildi. TBMM’nde partisinin en ateşli hatipleri arasındaydı. 1948 yılında Meclisin açılışından sonra yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: "Acıdır arkadaşlar, hırsızlıkla iktidarda kalmak itiyadından hükümet ve parti ne zaman vaz geçecektir?" Meclis, Kemal Özçoban’dan bu sözleri geriye almasını istedi. 15 Aralık 1948 tarihindeki birleşimde Meclis Başkanı. Özel ban’ı kürsüye davet etti. Özçoban’ın sözlerini geriye alması beklenirken O, 21 Temmuz seçimlerinde C.H.P. Milletvekillerinin çalınmış reylerle meclise geldiklerini ve binaenaleyh bu milletvekili teriyle kurulan hükümetin meşru olamayacağını söyledi ve sözül nü geriye almadı. Bunun üzerine Özçoban üç oturum meclisten WmLedildi. 1946 yılından başlıyarak 1960 yılındaki ihtilâle kadar D.P. Afyonkarahisar Milletvekilliği yapan Kemal Özçoban sonraki yâ larda, Prof. Dr. Turan Feyzioğlu başkanlığında gelişen Güven Partisi hareketini destekledi; ancak yeniden fiilî siyasete girmedi. Ankara’da bulunan evlatları, başkentte oluşan Afyonkarahisar’la ilgili sosyal hareketlerin içinde yer almadıkları gibi uzak kalmayi tercih ettiler. Şubat 1966 tarihinde yayımlanan "Fedai Dergisi’nin 28 . sayısında "Türk Masonları" başlıklı yazıda, Kemal Özçoban’ın mason olduğu kaydedildi.