Kemal Nehrozoğlu

Kemal Nehrozoğlu

23 Nisan 1940’ta Mardin’de doğdu. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Memuriyetine İçel İl Maiyet Memurluğu ile başladı. Çeşitli ilçelerde Kaymakamlık yaptı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında lisansüstü çalışma yaptı. 1978 yılında Konya Vali Yardımcılığına, 1981’de Muğla Valiliğine atandı. 1984-1989 yıllarında Merkez Valiliği yaptı. Merkez Valisi iken emekli oldu ve 1989-1992 yıllarında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1992 yılında yeniden valiliğe atandı; sırasıyla Kocaeli (1992-1996), Amasya (1996-1998) ve İzmir Valiliği (1998-2000) yaptı. İzmir Valisi iken 30 Mayıs 2000’de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine atandı. Kocaeli Üniversitesi’nden “Onursal Doktora”, çeşitli kuruluşlardan “Çevre, Kültürel Mirasın Korunması, Özürlü Dostu” ödülleri almıştır. Türk İdareciler Derneği, Türk Bilişim Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği üyesidir. Evli ve iki çocuk sahibidir.