Kani Karaca

Kani Karaca (d. 1930, Adana - ö. 30 Mayıs 2004, İstanbul), Türk hafız ve mevlithan.
İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi idi.
Yaşamı
Kâni Karaca 1930da Adana-Adalı Köyün’nde doğdu. İki aylıkken bir kaza sonucu gözlerini kaybetti. İlkokulda okurken,aynı zamanda köyün imamı olan öğretmeninden ders alarak Kuranı hıfz etti. 1950de İstanbula geldi. Bir süre Sadettin Kaynakla çalışarak üslûp ve tavır bilgileri öğrendi. Dinî mûsikî çalışmalarını daha sonra, üslûp ve tavır yönünden çok etkilendiği Yeraltı Camii imamı ve hatibi ünlü hafız Ali Üsküdarlının öğrencisi olarak sürdürdü.
Hocaları Hafız Ali Üsküdarlı, Hafız Sadettin Kaynak, Halil Nuri Poyraz, Sadettin Heper idi. Radyo programları, konserler, kudüm öğretmenliği, mevlidhanlık ile 50’lerin sonundan vefatına kadar dini müzikte olduğu kadar dindışı müzikte de eserler verdi. Mevlana anma törenlerinde vazgeçilmez bir yeri vardı.
Gözleri görmediği için devamlı siyah gözlük takardı. İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi idi. Doğaçlama üstadı Kani Karaca şarkı formu dışında Kur’an, mevlid, kaside, gazel, ezan, semai okudu.