Kadı Abdurrahman Paşa

Kadı Abdurrahman Paşa

Türk devlet adamı (Alaiye ?-ay.y. 1809). Çeşitli mutasarrıflıklarda ve valiliklerde bulunan Kadı Abdur-rahman Paşa, Konya valisiyken (1803-1807) Konya’da Nizamıcedit birliklerini kurdu. İstanbul’a çağrılıp (1808), yeni kurulan Sekbanıcedit ordusunun komutanlığına getirildi. Sırp isyanı genişleyince ve Rus tehlikesi büyüyünce, otuzbin kişilik bir orduyla Rumeli’ye geçtiyse de, Nizamıcedit karşıtlarının baskılarıyla geri çağrıldı. Alemdar Olayı’nda sarayı savunup, ayaklanmacılar üstünlük sağlayınca Alaiye’ye kaçtı. Üstüne gönderilen Hacı Mehmet Ağa komutasındaki birlikler tarafından kuşatılınca, teslim olmak zorunda kaldı ve iki oğluyla birlikte öldürüldü.