Julia Kristeva

Julia Kristeva

1941 yılında Bulgaristan’da doğdu. Fransız felsefeci, ruhçözümcü ve dilbilimci.

Julia Kristeva, Paris’e 1966 yılında öğrenci olarak geldi. Daha sonra burada kalarak dilbilim ve ruhçözümleme (psikanaliz) üzerine çalışmalar yürüttü. Yapıtlarında genel olarak göstergebilim, ruhçözümleme ve siyaset çerçevelerinden dil, doğruluk, ahlak ve aşk gibi konulara eğildi. 1974 yılında yayımladığı Şiir Dilinde Devrim adlı kitabında ortaya koyduğu ayrımla Lacan’ın imgesel/ simgesel ayrımını yapı bozumuna uğratarak “göstergesel”i “imgesel”in yerine koydu. Yazmış olduğu eserler: Korunan Güçleri: Aşağılama Üstüne Bir Deneme (Pouvoirs de l’hor reut essai sur l’abjection, 1980) ,Siyah Güneş: Depresyon ve Melankoli (Soleil noir:depression et melancolie, 1987),Aşk Hikâyeleri’nde (Histoires d’amour, 1983) .