Joseph Samuel Agnon

Joseph Samuel Agnon

İsrailli yazar (Galiçya 1888-Gedera, Rehovot yakını 1970). Galiçya’da küçük bir kasabada doğan Joseph Samuel Agnon, İsrail’e yerleşip (1907), özellikle Polonya’daki musevilerin yaşamlarını, musevilerin Filistin’e yerleşmelerini konu alan yapıtlar verdi: Gerçekçi, ruhsal çözümlemelere ağırlık veren romanların yanı sıra, simgesel öyküler de yayınladı ve anlatımcı bir üslupla yazdığı, düş benzeri olayların anlatıldığı bu öykülerinde insanın çaresizliğini Franz Kafka’yı andıran bir biçimde işledi. 1963’te New York Üniversitesi Büyük Ödülü’nü alıp, 1966’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü Nelly Sachs’la paylaşınca ünü İsrail dışında da yaygınlaştı. İlk önemli romanı Hridal Canopy de (Gelin Yatağı, 1930). XVIII. yy. sonu ve XIX. yy. başında Polonya’daki musevilerin yaşamının panoramik bir özetini yapan j.S. Agnon, Heart of the Seas (Denizin Bağrında, 1933; İng. çev. 1967) adlı romanında XIX. yy’da Filistin’e göçen musevilerin yaşamını bir masal biçiminde anlattı. Özyaşamöyküsüne dayalı romanı Bir Gecelik Misafirde (A Guestforthe Night, 1936, İng. çev. 1968), doğduğu kasabayı ve savaş öncesindeki durumunu özetledi. Birçok eleştirmen tarafından en iyi romanı sayılan Temol Shilchom (Önceki Gün, 1945) adlı yapıtında, batılılaşmış musevilerin sorunlarını dile getirdi. Twenty-one Stories (21 Öykü, 1970) adı altında toplanan masallarında, bir yazar olarak çağdaşlığını ortaya koydu.