Johannes Heinrich Abicht

Johannes Heinrich Abicht

1712 Volkstadt’ta yılında doğdu.Alman düşünür. Felsefe sorunlarına eleştirici bir tutumla çözüm bulmaya, ahlak ile doğal hukuku bağdaştırmaya çalıştı.

İlk ve ortaöğrenimim doğduğu yerde, yükseköğrenimini ise Erlangen Üniversitesi’nde bitirdi. Önce ilk çağ felsefesiyle ilgilenen Abicht daha sonra Kant ve Reinhold’un görüşlerini benimsemiş ve sonraları onlardan ayrı bir yol tuttu. Abicht, 1796 yılında Berlin Bilimler Akademisi’nin açtığı bir yarışmaya, Leibniz-Wolff dönemi metafizik sorunlarıyla ilgili bir çalışma ile katıldı ve ödül kazandı.

Abicht Erlangen Üniversitesi’nde felsefe okuttu. Arkadaşı Born ile beraber 1789-1791 yılları arasında Kant’ın felsefesini yayma amacını güden "Neues Philosophisches Magazin zur Erlanterung des Kantischen Systems" adlı bir dergi çıkardı. Abicht, felsefeye Kant’ın geliştirdiği sorunlar üzerinde çalışmakla, onlara yeni yorumlar aramakla girdi. Sonra bu yorumcu tutumu bırakarak ahlak ve doğal tüze sorunlarını incelemeye yöneldi. Ona göre doğal hukuk ile ahlak ilkeleri arasında, köken bakımından bağlantı vardı. Ahlakın değişmeyen, genel geçerlilik taşıyan ilkeleri yalnız duyu verilerinden kaynaklanan bir bilginin ürünü değildi. Birtakım deney öncesi düzenleyici ilkeler de vardı. Bir bilgi varlığı olan insan, doğal olarak, özgürdü.

1804 yılında Wilna’da öldü.