Jane Austen

Sıradan insanların günlük yaşamını işleyerek romana ilk kez belirgin bir çağdaş özellik kazandıran İngiliz romancı. 16 Aralık 1775’te Steventon, Hampshire’da doğdu. Berkshire’da Abbey Okulu’nda okudu. Roman yazmaya 1789’da başladı. Babasının ölümünden sonra 1805’te Southmpton’a, 1809’da ise Chawton’a kardeşinin yanına taşındı. Romanlarında sevgi, evlilik sorunları, düşkırıklığı, ikiyüzlülük, bencillik gibi konuları sürükleyici ve alaycı bir üslupla anlatan Jane Austen 18 Haziran 1817’de kırk bir yaşında öldü.