Jacques Derrida

Jacques Derrida

Jacques Derrida (1930 - 2004) Jacques Derrida, 15 Temmuz 1930 yılında Cezayir’in El-Biar kasabasında doğdu. Erken yaşlarda yaptığı Rousseau, Nietzsche, Gide, Valery, Camus okumalarıyla edebiyat ve felsefeye yöneldi. 1952’de, Paris’in saygın okulu Ecole Normale Superieure’e kaydoldu. 1956’da, özel bir bursla Harvard ve Cambridge üniversitelerine dinleyici olarak gitti. Husserl’in Ursprung der Geometrie (Geometrinin Kökeni) adlı eserini uzun bir önsözle Fransızca’ya çevirdi. 1960’dan sonra Sorbonne, Ecole Normale Superieure, Johns Hopkins, Yale ve California üniversitelerinde dersler verdi. 1967’de yayımladığı, La Voix et le phenomene, Introduction au probleme du signe dans la phenomenologie de Husser! (Ses ve Fenomen, Husserl Fenomenolojisinde Gösterge Sorununa Giriş), De la Grammatologie (Gramatoloji Üzerine) ve L’ecriture et la differance (Yazı ve Ayrım) adlı üç eser, kariyerindeki önemli çıkışı gösterir. 08 Kasım 2004 yılında pankreas kanserinden ölen Derrida’nın, uluslararası düzeyde katıldığı çok sayıda bilimsel-akademik toplantı ve atölye çalışmaları mevcuttur. 1997 ve 1999’da, İstanbul’da çeşitli konferanslar vermiştir. 1967 De la Grammatologie 1972 La Dissemination, Marges de la philosophie 1978 La verite en peinture 1980 La cartepostale 1987 Psyche, inventions de l’autre 1990 Du Droit a la philosophie 1996 Apories 1991 L’Autre cap 1993 Spectres de Marx 2002 Marx & Sons 2004 Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!;Le Siecle et le Pardon