Jack Weatherford

Jack Weatherford

St. Paul, Minnesota Macalester Üniversitesi’nde Dewitt Wallace antropoloji profesörüdür. Doktorasını San Diego, Kaliforniya Üniversitesi’nde yapmış ve Moğolistan’daki Cengiz Han Üniversitesi’nden İnsanlık Bilimi Fahri Doktorluk unvanı almıştır.