İsmail Şükrü Hoca ( Çelikalay )

İsmail Şükrü Hoca ( Çelikalay )

İsmail Şükrü Hoca ( Çelikalay ) Afyonkarahisar’ın ünlü müderrislerinden İzzet Efendi’nin oğlu olan İsmail Şükrü 1874-yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Türk Kurtuluş Savaşının en kahraman simalarından biridir. Oluşturduğu Alay’a kumandanlık etmiş ve Dumlupınar’da Yunan harekâtını dokuz ay durdurarak ordumuzun hazırlanmasına imkân sağlamıştır. Bu büyük kahramanlıklarından dolayı Alayına "Çelikalay” adı verilmiş ve bu ad, soyadı kanunu¬nun çıkışından sonra O’nun soyadı olmuştur. Ayrıca kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası ile taktif edilmiştir. Bilindiği üzere Kurtuluş savaşında cephede kahramanlık gösterenlere kırmızı, cephe gerisinde yararlı olanlara yeşil kurdeleli madalya veriliyordu. Hem cephede, hem de cephe gerisinde yararlı olanlara ise kırmızı-yeşil kurdeleli madalya verilmiştir ki, böyle madalya alanların başında İsmail Şükrü Hoca gelmektedir. Şükrü Hoca Afyonkarahisar’da vaizlik ederken Birinci TBMM’ne Afyonkarahisar Milletvekili olarak katıldı. Mecliste büyük bir rekorun sahibi olan Hoca. birinci meclisin üç yıl dört aylık döneminde tam 103 soru önergesi vermiştir. Çok güçlü bir hatip, gerçek bir âlim olan Şükrü Hoca. inandığı prensiplere hayatı boyunca bağlı kalmıştır. "Hilâfetin kaldırılmasına karşı çıkmış, bu husustaki önergenin görüşülmesinden 8 gün önce "Hilafet-i İslâmiye ve Büyük Millet Meclisi" adıyla bir broşür yayımlamıştır. Bu broşür Mecliste büyük gürültülere sebep olmuş karşı görüşte olanlardan Siirt Mebusu Hoca Halil Hulki, Muş Mebusu Hoca EIhac İlyas Sami ve Antalya Mebusu Hoca Rasih (Kaplan) Şükrü Hoca aleyhinde "Hakimiyet-i Milliye ve Hilâfet-i İslâmiyye" adıyla, cevabi bir broşür neşretmişlerdir. Doğal olarak Şükrü Hoca, ikinci meclise giremedi. Çeşitli ce¬miyetlerde, bu arada "Büyük Doğu"da inandıklarını yazmaktan ve söylemekten sakınmadı. Yeni bir Hac dönüşü, 25 Aralık 1950 tarihinde vefat etti.