İsmail Safi

İsmail Safi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Kent ve Çevre Bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi anabilim dalında doktorasını tamamlayarak, “Türkiye’de Muhafazakar Düşünce ve Siyaset” konulu doktora tezini hazırladı. Azerbaycan Uluslararası Bilimler Akademisi tarafından fahri profesörlük derecesi verildi. Fatih Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak siyaset bilimi dersleri verdi. Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. İngiltere’de “Conservative Party” ve ona yakın NGO’lar üzerinde çeşitli çalışmalar yaptı. Uluslararası Bağımlılıklarla Mücadele Örgütü (ICAA) Türkiye Milli Komite başkanıdır. Avrasya Demokrasi Derneği’nin kurucusu ve genel başkanıdır. AK Parti’nin Kurucular Kurulu üyesi olup, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı, Dış İlişkiler Danışma Kurulu Üyeliği ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (MDK) görevlerinde bulundu. Halen AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.