İsmail Safa Giray

İsmail Safa Giray

1931 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aydın, İstanbul, Ankara, Çankırı, Erzurum ve Adana’da yaptı. 1949 yılında liseyi bitirdi. 1954 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 

1954 yılından 1968 yılına kadar Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nde, özellikle hidroelektrik enerji kaynakları etütlerinde ve planlamasında çalıştı. 1,5 yıl Amerika’da etüt çalışmasında bulundu. Yine aynı yıllar arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. 

1968-1969 yılarında serbest mühendislik yaptı. 1969-1974 yılarında Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ yöneticiliğinde bulundu. 

1974-1980 yılları arasında Akkardan Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü ve Murahhas Azalığı, 1980-1983 yıllarında, Anadolu Makine Endüstri ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü ve Murahhas Azalığı yaptı. 

1983 seçimlerinde Anavatan Partisinden İstanbul Milletvekili seçildi. 13 Aralık 1983’te I. Özal Hükümeti’nde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görevlendirildi. II. Özal Hükümeti’nde yine aynı bakanlığa getirildi. 30 Mart 1989’da Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi, Akbulut Hükümeti’nde de aynı görevini korudu. 23 Haziran 1991’de kurulan I. Yılmaz Hükümeti’nde Dışişleri Bakanı oldu. Bakanlık görevi 21 Kasım 1991 tarihinde VII. Demirel Hükümeti’nin kurulmasıyla sona erdi. 1991 seçimlerinde üçüncü kez İstanbul Milletvekili, 1995 yılında Balıkesir Milletvekili seçildi. 1999 yılında emekli oldu. 

20 Haziran 2011 tarihinde öldü.