İrfan Gündüz

İrfan Gündüz


İrfan Gündüz, 15 Aralık 1950 tarihinde Kayseri, Yeşilhisar’da doğdu. Baba adı Mehmet Emin, anne adı Kadın’dır. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tasavvuf Tarihi üzerine yaptı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. 1990’da Doçent, 1996’da Profesör oldu. Kahire Ayn-ı Şems Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Başbakanlık Danışmanı olarak görev yaptı. MTTB, Birlik Vakfı ve Hüdâyi Vakfı başta olmak üzere pek çok vakıfta aktif görevler aldı. Sahası ile ilgili pek çok makalesi, ansiklopedik maddeleri, ulusal ve uluslararası kongrelere sunulan tebliğlerinin yanı sıra telif ve tercüme eserleri yayınlandı. 21., 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekilidir. 22. Dönem’de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Türk Delegasyonu Üyesi; 23. Dönemde de İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı (İKÖPAB) oldu.

Arapça, İngilizce ve Farsça bilen Gündüz, evli ve üç çocuk babasıdır.