II. Leopold

Louis Phillippe Marie Victor, 9 Nisan 1835te, Kral I. Leopoldun ikinci karısının ikinci çocuğu olarak, Belçikanın başkenti Brükselde doğdu. On beş yaşındayken annesini kaybetti. 22 Ağustos 1853te, on sekiz yaşındayken, Avusturyalı Marie Henriettele evlendi. Bu evliliğinden üç kızı, bir oğlu oldu; fakat oğlu dokuz yaşında zatürreden öldü. Leopold, oğlunun ölümüne, bir erkek vâris kaybetmenin verdiği sıkıntıyla çok üzüldü. Bir erkek evlat sahibi daha olmak arzusuyla Marie Henriette tekrar hamile kaldı ama bir kız çocuğu doğurdu. Leopold bu durumu kaldıramadı ve çift boşandı.

Leopold doğduğu andan itibaren tahtın tek vârisiydi; zira kendisinden evvel doğan evvel erkek kardeşi Louis Philippe yine kendisi doğmadan ölmüştü. Dokuz yaşına geldiğinde Brabant Dükü unvanını aldı ve orduya deniz teğmeni olarak atandı. 1855te Belçika Senatosuna katıldı. Ordudaki hizmetlerinden dolayı 1865te korgeneral rütbesine yükseltildi.

Siyasete katıldığı andan itibaren Belçiyayı ve ülkenin ticaretini geliştirmekle uğraştı. Kolonilerin sayısını artırmayı hedefledi. Bu hedef doğrultusunda 1854 ila 1865 arasında Hindistana, Çine, Mısıra ve Akdenize kıyısı olan Afrika ülkelerin seyahat etti. Babası 10 Aralık 1865te ölünce, Leopold otuz yaşında tahta fiilen geçmiş oldu.

Leopoldun hükümdarlığı süresince bazı sosyal değişiklikler yasallaştı. İşçi haklarıyla ilgili düzenlemelere gidildi. Çocuk işçi çalıştırmak yasaklandı. Pazar günleri tatil edildi. İş kazaları neticesinde tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

15 Kasım 1902de İtalyan anarşist Gennaro Rubino tarafından öldürülmeye çalışıldı, fakat bu saldırıdan sağ kurtuldu.

1884-85te düzenlenen Berlin Konferansında Kongo Bağımsız Devletinin kurulmasını sağladı ve bu devletin sahibi oldu. Fakat Kongoluların refahı için uğraşmak yerine o toprakları sömürmeye başladı ve Kongonun doğal kaynaklarını sömürerek büyük bir servet edindi. Fil dişi ihraç etti. O dönemde dünyada kauçuk talebi yükselişe geçti. Buradan kazandığıyla yetinmeyen II. Leopold, kauçuk ticaretine atıldı. Berlin Konferansı hükümlerini çiğneyerek sıkı bir koloni hâkimiyeti uyguladı ve yerli halkı zorla çalıştırdı. Yeterli kauçuk toplayamadığı gerekçesiyle işçileri dövdü, sakat bıraktı veya öldürdü. Ölü sayısı bir ila on beş milyon arasında değişmektedir.

Leopoldun koloni hâkimiyeti süresince milyonlarca Kongolu öldü. Bu durum 20. yüzyıl başında uluslararası bir skandal hâline geldi ve Belçika Hükûmeti, 1908de Leopolddan koloni yönetimini bırakmasını istedi.

II. Leopold 17 Aralık 1909da öldü.