III. Vlad

Vlad, 1428de, Macaristan Krallığının Transilvanya voyvodasında (eyaletinde), Basarab Hanedanının Draculeşti koluna mensup olan ve voyvodalık (savaş lortluğu ve yöneticilik) yapan soylu bir ailede doğdu. III. Vlad, III. Vlad Dracula, Kazıklı Voyvoda ve Vlad Tepeş adlarıyla tanınmıştır.

Babası II. Vladdır. Vlad Dracul olarak da bilinmektedir. Slovence Dracul kelimesi, Latince dracodan gelmiş olup ejderha demektir. Dolayısıyla Vlad Dracul, Ejderha Vlad anlamına gelmektedir. Vlad Dracul bu unvanı, 1408de, Osmanlı Devletinin Avrupadaki ilerleyişini durdurmak amacıyla askerî düzenle kurulan Ejderha Topluluğuna üye olunca almıştır. Vlad Draculun oğlu Vlad Draculanın adı ise, Ejderhanın Oğlu Vlad anlamına gelmektedir. Slovencede a eki, iyelik bildiren ek konumundadır. Fakat Vlad Dracula, dracul kelimesinin anlamını genişletmiştir. Modern Romancada dracul, şeytan anlamına gelmektedir.

Vladın babası II. Vlad, Travsilvayna Voyvodası John Hunyadiyle (Hünyadi Yanoşla) bir anlaşmazlığa düştü. II. Vlad, Osmanlı Devletinin o zamanli sultanı II. Murada biat etmeyi ve ona vergi ödemeyi kabul etti, ama Hünyadi Yanoş bunu reddetti. II. Vladı, kuzeninin oğlu II. Vladislava öldürttü ve II. Vladislavı Eflakın voyvodası tayin etti.

Vlad, babasının ve ağabeyi Mirceanın ölümünden sonra, Eflakın muhtemel voyvodası (yöneticisi) hâline geldi. II. Vladislav, Hünyadi Yanoşla beraber Osmanlı Devletine karşı Eylül 1448de bir saldırı başlattı. Osmanlı Devleti, 17-18 Ekim 1448de meydana gelen Kosova Savaşını kazandı. II. Vladislav Eflaka döndü. Vlad 7 Aralık 1448den önce Osmanlı Devletine gitmesi için zorlandı.

Vlad Ediryeye gitti. Fakat burada fazla kalmadı ve Moldovyaya, dayısı Prens II. Boğdanın yanına gitti. II. Boğdan, Kasım 1451de öldürüldü ve oğlu Stephen, Vladla beraber Hünyadi Yanoştan destek almak için Transilvanyaya geçti. Hünyadi Yanoş, Transilvanya savunması için Vladı tayin etti. Vlad 1456 yazında Eflakı işgal etti. İşgal sırasında II. Vladislav öldü ve Vlad, Eflak voyvodası oldu.

Hünyadi Yanoş 11 Ağustos 1456da öldü. Ladislaus Hünyadi, Macaristan Krallığının yeni komutanı oldu. Fakat bu durum, Macaristan Krallığında bir iç karışıklığa yol açtı. Ladislaus Hünyadi, Kral tarafından 16 Mart 1457de öldürüldü. Vlad, dayısı II. Boğdanın oğlu Stephenın yardımıyla Moldoyayı ele geçirdi, Transilvanyaya girdi ve köyleri yağmaladı.

Matthias Corvinus, 24 Ocak 1458de Macaristan Kralı oldu. Macar Kralı ile Vlad anlaşmazlığa düştü. Vlad güney Transilvanyayı işgal etti ve Braşov kentini yok etti ve ele geçirilen her kadın ve erkeğin kazığa oturtulması emrini verdi. Amlaş ve Faragaş bölgelerini de işgal etti ve II. Vladislavın oğlu III. Danı destekleyenleri cezalandırdı.

Vlad, Osmanlıya vergi ödemeyi reddetti. O sırada tahtta Fatih Sultan Mehmed vardı. II. Mehmed, Vlada elçisi Thomas Katabolinosu gönderip onu İstanbula davet etti. Yanı sıra Niğbolu Sancağı Hamza Beyi, gerektiğinde Vladı yakalaması için gizli ajan olarak gönderdi. Fakat III. Vlad bu durumun farkına vararak Hamza Bey ve Thomas Katabolinosu öldürdü. Ardından Osmanlı Devletine işgal girişiminde bulundu ve Tuna bölgesindeki köyleri yok etti. Bu işgal süresince 24.000 Türk ve Bulgar öldürüldü.

Bu katliamdan haberdar olan Fatih Sultan Mehmed, 150.000 kişilik bir ordu hazırladı. Ordu Mayıs 1462de Brailaya geldi. Vlad Targovişteye geriledi ve gerilerken geçtiği her yeri yaktı. 16 Haziranda, Fatih Sultan Mehmedi öldürmek için Osmanlı karargâhına saldırı düzenledi. Bu saldırı teşebbüsünün Osmanlı ordusunda yarattığı karışıklıktan faydalanan Vlad, Osmanlı ordusunu yendi. Fakat saldırılan yer, Vezir Mahmut Paşanın çadırıydı. Bu bakımdan saldırı yarım bırakıldı. Fatih Sultan Mehmed ise o esnada Targovişteye girmişti.

Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı, yaz sıcağı ve susuzluk dolayısıyla Eflaktan geri çekildi ve Brailaya döndü. Vlad, Eflakta kalan Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı.

Macar Kralı Matthias Corvinus Kasım 1462de Transilvanyaya geldi. Vladla Corvinus arasındaki görüşmeler haftalarca sürdü. Corvinus Osmanlı Devletiyle savaşmak istemedi. Kralın emri üzerine Vlad, Eflak yakınlarında yakalandı ve önce Belgradda, sonra da Visegradda hapsedildi.

Vlad on dört yıl sonra hapisten çıktı. Tekrar Eflak voyvodası oldu ama Kral onun emrine ordu tahsis etmedi. Vlad, Peştede bir evde kaldı. Sonra Pecse gitti. Kral Osmanlılarla savaşması için Vladı 1476da Bosnaya gönderdi. Srebrenitsa Mart 1476da kurtarıldı.

Fatih Sultan Mehmed Moldovyayı Haziran 1476da işgal etti ve III. Stephenı yendi. Vlad ve Stephen Bathory, Moldovyaya girdi ve Osmanlının kuşatmasını lağvetti. Ardından Bükreşi fethettiler.

Vlad, Aralık 1476da öldü.