İbrahim Refet Bele

İbrahim Refet Bele


İbrahim Refet Bele, 1881 yılında Selanik’te doğdu. 26 Aralık 1898’de Harp Okulu’ndan Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olarak 3. Ordu emrine verildi. 29 Aralık 1903’te Üsteğmenliğe yükseltilerek Redif 107. Alaya atandı. 12 Ocak 1904’te Selanik Merkez Jandarma Taburu’nun Vodine Bölüğü’ne nakledildi. 10 Şubat 1906’da Yüzbaşı oldu. Ekim 1909’da Harp Akademisi’ne başladı.

1912 Haziranında Trablusgarp, 16 Eylülde de Balkan Savaşı’na katıldı. 7 Ocak 1913’te Binbaşılığa yükseltildi. 5 Eylül 1913’te Edirne Jandarma Alay Komutanlığı’na atandı. 30 Aralık 1913’te Alman Askeri Islah Heyeti Kurmayı’na verildi. 5 Şubat 1914’te 2. Ordu Müfettişliği Kurmayı’na nakledildi.

3 Ağustos 1914’te Birinci Dünya Savaşı seferberliğinde 4. Ordu Haber Alma Şubesi Müdürü oldu. 28 Şubat 1915’te Yarbaylığa yükseltilerek 10. Tümen Kumandanlığı’na tayin edildi. 30 Aralık’ta 3. Tümen Komutanı olarak görevlendirildi. 13 Aralık 1916’da Albaylığa yükseltildi ve 53. Tümen Komutanlığı’na atandı. 9 Ekim 1917’de 22. Kolordu Komutanı oldu. 17 Ekim 1918’de Jandarma Genel Komutanlığı’na getirildi. 17 Mayıs 1919’da 3. Kolordu Komutanlığı görevi İstanbul’dan ayrılarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 19 Mayısta Samsun’a geldi. 23 Ekim 1919’da Heyeti Temsiliye tarafından Batı Anadolu’daki durumu yerinde görmek ve Komutanlar arasında birliği sağlamak üzere görevlendirildi. 10 Aralık 1919’da Nazilli’de Aydın Kuvayı Milliye Komutanlığı’nı üstlendi. 18 Ağustos’ta Ankara’ya geldi ve İzmir Milletvekili olarak TBMM’nin Genel Kurulu’na takdim edildi. 6 Eylül 1920’de Dahiliye Vekilliği’ne seçildi.

9 Kasım 1920’de Güney Cephesi Komutanlığı’na atandı. 10 Ocak 1921’de Tümgeneralliğe yükseltildi. 5 Mayısta Cephe’den ayrıldı. 30 Haziran 1921’de ikinci defa Dahiliye Vekilliği’ne seçildi. Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandan olduğu 5 Ağustos 1921’de Milli Müdafaa Vekâletine getirildi. 10 Ocak 1922’de Milli Müdafaa Vekâleti’nden çekildi.

II. Dönem (11.08.1923 -26.06.1927) için yapılan seçimlerde İstanbul Milletvekili seçildi. 16 Aralık 1922’de Trakya Komutanlığı’nı üstlendi. 8 Ekim 1923’te Komutanlığın kaldırılmasıyla Meclisteki görevine döndü. 9 Kasım 1924’te Halk Fırkası’ndan istifa etti. 17 Kasım’da kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı. 1 Kasım 1926’da milletvekilliğinden istifa etti. 8 Aralık 1926’da kendi isteğiyle askerlikten emekliye ayrıldı.

1935 yılına kadar politikadan uzak kaldı. V. Dönemde (01.03.1935 - 27.01.1939) İstanbul’dan milletvekili seçilerek yeniden Parlamento’ya girdi. VI, VII, ve III. Dönemlerde de İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’deki yerini 1950 yılına kadar korudu. 8 Nisan 1950’de Beyrut’taki Birleşmiş Milletler Ortadoğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Türkiye Delegeliği’ne atandı. 22 Şubat 1961’de bu görevden ayrıldı.

İbrahim Refet Bele, 2 Ekim 1963 tarihinde İstanbul’da vefat etti.