İbrahim Adnan Saraçoğlu

İbrahim Adnan Saraçoğlu

1949’da doğdu. Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu kimya eğitimini tamamladıktan sonra Avusturya Graz Teknik Üniversitesi’nde doktora yaptı. Aynı üniversitenin biyoteknoloji ve mikrobiyoloji kürsüsünde asistan olarak çalıştı. 1994-1996 yıllarında Viyana Teknik

Üniversitesi’nde profesör olarak görev aldı, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine

yönelik araştırmalarıyla bütün dünyada isim yaptı. Lavantanın Hepatit hastalarına; brokolinin de prostata iyi geldiğini dünyaya açıkladı. Bitkisel tedavi konusundaki araştırmalarını’Bitkisel Sağlık Rehberi’ adıyla kitaplaştırdı. Birçok alanda makaleleri yayınlandı.