Hüseyin Avni Bıçaklı

Hüseyin Avni Bıçaklı

29 Ekim 1959 tarihinde Isparta’nın Gelendost İlçesi’nde doğdu. İlk öğrenimine 1965-1967 yıllarında Alparslan Nahiyesi İlkokulu (Van / Erciş)’nda başladı ve 1967-1971 yıllarında Akşehir Yıldırım İlkokulu’nda (Konya/Akşehir) tamamladı. Ortaokul eğitimini Akşehir Ortaokulu’nda 1971-1974 yıllarında tamamladı. Lise öğrenimini 1974-1976 yıllarında Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi ve 1976-1977 yıllarında Afyon Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1977-1981’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı, Haziran 1981’de SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1982-1983’te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler Dalı’nda Master’ını tamamladı. Ocak 1989’da aynı Enstitü’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora’sını aldı. Şubat 1982’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Yurtdışında; 1986-1989 yıllarında T.C. Tel Aviv Elçiliği İkinci Katibi, 1989-1991 yıllarında T.C. Zürih Başkonsolosluğu Konsolosu ve bilahare Başkonsolos Yardımcısı, 1993-1994 yılları arasında T.C. Dublin Büyükelçiliği Müsteşarı, 1994-1998 yıllarında ise T.C. Bükreş Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı görevlerinde bulundu. 2000-2005 yıllarında doğrudan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak T.C. Kudüs Başkonsolosu unvanıyla Türkiye’nin Filistin Ulusal Yönetimi nezdinde Büyükelçisi konumunda görev yaptı. 2008-2011 arasında ise Türkmenistan nezdinde T.C. Aşkabat Büyükelçisi görevini yürüttü. Bu süreçte Dışişleri Bakanlığı’nda sırasıyla 1982’de Araştırma Dairesi’nde Mümeyyiz, 1983-1986 yılları arasında Konsolosluk İşleri Dairesinde Üçüncü Katip, 1992-1993 yıllarında Personel Dairesi’nde Başkatip/Şube Müdürü ve 1998-2000 arasında Personel Dairesi’nde Daire Başkanı, 2005-2007 yıllarında Elçi- Ulusal Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2008 yıllarında Elçi-Çok Taraflı Kültürel İşler ve Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. Askerlik hizmetini 1985 yılında Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği’nde tamamladı. 1998 yılında 6 meslektaşıyla birlikte Dışişleri Mensupları Derneği’ni (DİM-DER) kurdu ve 2 yıl süreyle Derneğin genel başkanlığını yürüttü. 1998-2000 yıllarında Dışişleri Futbol Kulübü’nün başkanlığını yaptı. Türkmenistan’dan kendi talebi üzerine Ocak 2011 tarihinde Merkez’e dönerek Mart 2011 tarihinde 24. dönem Milletvekilliği genel seçimlerine katılmak amacıyla görevinden istifa etti. Haziran 2011 genel seçimlerinde MHP’den Isparta ikinci sıra adayı olan Dr. Hüseyin Avni Bıçaklı 15 Haziran 2011 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine geri döndü. Ekim 2012’den bu yana Ankara, İstanbul ve Antalya’daki bazı üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümlerinde ilgili öğretim üyelerinin davetleri üzerine tek derslik konferanslar mahiyetinde “Türk Dış Politikası”, “Uluslararası ve Bölgesel Sorunlar” ve “Diplomatik Yazışma Kuralları” dersleri verdi. İngilizce, Türkmenistan Türkçesi ve günlük hayatta anlaşabilecek düzeyde İbranice ve Romence bilen Hüseyin Avni Bıçaklı evli ve 2 çocuk babasıdır. YAYINLANMIŞ KİTAP VE MAKALELERİ -Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (1878-2008), İmge Yayınevi, Ankara, Şubat 2015. - “Miryo Kefalon Savaşı (Gelendost Zaferi) Anıtlaştırılmalıdır”, Eğirdir Akın Gazetesi, 21 Eylül 2014. -“Filistin-İsrail Sorunu (Tarafların Etnik Söylemleri ve Filistler’le İbraniler Arasında 3200 Yıl Önce Başlayıp 600 Yıl Süren İlişkilerden Bugünkü Soruna Yansıyan Tarihsel Dinamikler)”, Düşünce Dünyasında TÜRKİZ Dergisi, Yıl:3, Sayı:15, Ankara, 2012. -Türkiye Bulgaristan İlişkileri ve Azınlık Sorunu (1919-1989), AÜSBF, (Kabul edilmiş Doktora Tezi), Ankara, 1988. - “Turkey in the Middle East Peace Process: A Turkish Diplomat’s viewpoint”, The Jerusalem Times, 01.12.2001, Jerusalem, 2001. -"Turkey’s Policy on Iraq", Al Quds Newspaper-Jerusalem, March 2003. - “The Turkish-Israeli Relations (Based on economic interests) and Turkey’s Friendly Approaches to the Arabic countries”, Al-Quds Newspaper, Jerusalem, 8 April 2003. -“Turkey’s Approach to the Iraqi War”, The Jerusalem Times, Jerusalem, 14 April 2003. -"Turkey Has No Hidden Agenda on Iraq", Al Ayyam Newspaper-Jerusalem, May 2003. - Türkiye’nin Filistin’le Ticareti (Türkiye İçin Ortadoğu’da Potansiyel ve Kilit Bir Pazar: Filistin), İtovizyon Dergisi, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, Temmuz 2004. “Bilateral Relations Between Turkey and Turkmenistan in 18 Years”, Netralny Turkmenistan Gazetesi, Aşkabat, 29 Ekim 2009. - “Dünyayı İnşa Edenler, Türkmenistan’da Türk Müteahhitlik Sektörü”, Dünya Gazetesi, İstanbul, Haziran 2010. - “Türkmenistan’da Atalarımın İzini Buldum. Bıçaklılar: Hanedanlık Kuran Diğer Bir Oğuz Boyu mu?”, Ekovitrin Dergisi, Kasım 2010, İstanbul 2010. 2. YAPTIĞI AKADEMİK VE MESLEKİ ARAŞTIRMALAR - Ege Denizi’nde Türk-Yunan Sorunları, (Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Seminer Çalışması), A.Ü. SBF, Ankara 1980. - Türk Kurtuluş Savaşı’na Karşı ABD Politikası (Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Seminer Çalışması), A.Ü. SBF, Ankara 1981. - Ortadoğu’da Arap Milliyetçiliği ve Türkiye, (Uluslararası İlişkiler Master Programı Seminer Çalışması), A.Ü. SBE, Ankara 1982. - G. Kore, Şili, Fransa ve Türkiye (1980) Anayasalarının (Başkanlık sistemi bağlamında) Karşılaştırmalı Analizi, (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı Seminer Çalışması), A.Ü. SBE, Ankara 1984. - Haritalarla Filistin Sorunu, Kudüs, Mart 2003. - Filistin-İsrail Sorunu: Toprak ve Sınırlar Meselesi, Kudüs, Mayıs 2003. - Filistin-İsrail Sorunu: Kudüs Meselesi, Kudüs, Haziran 2003. - Filistin-İsrail Sorunu: Mülteciler Meselesi, Kudüs, Eylül 2003. - Filistin-İsrail Sorunu:Yahudi Yerleşim Merkezleri Meselesi, Kudüs, Ekim 2003. - Filistin-İsrail Sorunu: Doğal Kaynakların Paylaşımı Meselesi, Kudüs, Aralık 2003. - Aile Tarihi Araştırması: Bıçaklı Cemaati’nin Türkistan’daki Kökleri, Aşkabat, 2008-2010. 3. YAPTIĞI KONFERANS KONUŞMALARI VE SUNUMLARI -Dışişleri Akademisi, Meslek Memurları XV. Eğitim Dönemi Hizmet İçi Eğitim Kursu, 6 Haziran-5 Temmuz 1984, Ankara. -NATO Enformasyon Komitesi (NATIS) Genç Diplomatlar Semineri, 19-23 Aralık 1984, Brüksel. -Türkiye-İran Konsolosluk Görüşmeleri, 4-8 Mayıs 1986, Tahran. -Türkiye-KKTC Dışişleri Mensupları Heyeti Ziyareti, 29-31 Ocak 1999, Lefkoşa, Girne, Maraş, Gazi Magosa. - “Turkey’s Contribution to the Palestinian Refugees and UNRWA”, UNRWA Meeting of Major Donors and Host Governments, Jerusalem, 26-27 September 2000. -The Rise of Israel’s Right and the Failure of the Peace Movement, Roundtable Meeting, 17 May 2001, PASSIA (Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs), http://www.passia.org/meetings/2001/, Jerusalem 2001. - Academic Exchange between Palestinian and Turkish Institutes, 14 March 2001, PASSIA (Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs), Jerusalem 2001. “Meeting the Humanitarian Needs of the Palestine Refugees in the Near East: Building Partnership in Support of UNRWA”, Geneva Conference, 7 - 8 June 2004. - Ermeniler’in Sözde Soykırımın Tanınmasına Yönelik Kampanyaları Karşısında Türkiye’nin 10 Açılımı ve Ermenilerin Karşı Tutumları, Dışişleri Akademisi, Ankara, Mayıs 2005. -Türkiye-Suriye Güvenlik İşbirliği Toplantısı, 07-10 Aralık 2005, Şam, Homs, Hama, Halep. -Terörizmle Uluslararası Mücadele ve Türkiye, Dış Politika Enstitüsü, 3 Ocak 2006, Bilkent/Ankara (www.foreignpolicy.org.tr/turkish/index.html) (26.06.2005 ve 03.01.2006). - Turkey and EU Screening Chapter 24, “Turkish Legislation and Efforts on Justice, Freedom and Security”, Country Session, Brüksel, 02 February 2006. - Sözde Soykırım İddiaları ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Dışişleri Akademisi, Ankara, Mayıs 2006. - Türkiye’nin Dış Tanıtım Sorunları ve Yeni Stratejiler, Dışişleri Akademisi, Ankara, Mayıs 2007. - Turkey and UNESCO, 34th UNESCO General Conference, Paris, 15 October-3 November 2007. - Ermeni Diasporasının ABD’ndeki Faaliyetleri, Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Son Dönemde Yaşanan Gelişmelere ve Ülkemizde Başlatılan Özür Dileme Kampanyasına Yaklaşımı, Dışişleri Akademisi, Ankara, Şubat 2009. - Neutrality Policy of Turkmenistan and Its Reflections on the Stability of the Region, Turkmenistan Center for Strategical Researches, Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan, Ashgabat, November 2009.