Hikmet Onat

1882 yılında İstanbul Fındıklı’da doğdu. Heybeliada Bahriye Mektebinden 1902 yılında mezun oldu. 1904 yılında teğmen rütbesini alıp aynı yıl Sanayi-i Nefise Mektebine kaydoldu. 1910 yılında okuldan mezun olduktan bir yıl sonra Maarif Nezereti bursu ile Paris’e resim eğitimi için gönderildi. Paris’te I’Ecole National Superior des Beaux Arts’a (Ulusal Güzel Sanatlar Okulu) devam etti, bu okulda atölye hocalığını Anne Cormon yaptı.

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine yurda dönmek zorunda kaldı. Yurda döndükten sonra Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Güzel Sanatlar Birliği’nin kuruluşunda görev aldı, ayrıca bir yıl süreyle Nişantaşı Sultanisinde hocalık yaptı. 1915 yılında Halil Edhem Bey’in teklifi üzerine Sanayi-i Nefise Mektebinde eğitimcilik görevine başladı. Bu görevi 1949 yılında emekli oluncaya dek sürdürdü. İbrahim Çallı ile akademide eğitimcilik görevine başladı. Paris Ulusal Güzel Sanatlar Okulunun küçük bir örneğini Sanayi-i Nefise Mektebinde kurmak istedi, bunun sonuncunda o güne kadar okulda uygulanan sınıf sistemi terk edildi, atölye sistemine geçildi.

İstanbul, özellikle de Boğaziçi ressamıdır. 75 yıl süren bir İstanbul tutkusuyla beraber, resimlerinde egemen tema denizdir. Resmettiği deniz her zaman sakindir. İzlenimcilerin renklerini kullanmasına rağmen, izlenimcilerden farklı olarak siyah ve kahverengiye paletinde yer verdi. Sağlam desenle birlikte eserlerine ayrıntı da hâkimdir. Denize sıklıkla yer verdi; denizle birlikte mavnaları, dubaları, kayıkları, ağları ve yelkenleri resmetti. Bu objelerin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak aktardı. Gerçeğe bağlılık sanatçının vazgeçemediği bir yönüdür. Halil Paşa ve Hoca Ali Rıza gibi akademik izlenimciliği benimsedi. Çallı Kuşağı ressamları içinde en uzun yaşayan sanatçı olma özelliğine de sahiptir.

14 Mart 1977 tarihinde, İstanbul Cihangir’deki evinde vefat etti.