Hicabi Kırlangıç

Hicabi Kırlangıç

Doğumu: 31 Ocak 1966, Amasya

İlkokul, ortaokul ve liseyi Amasya’da okudu. 1987’de Ankara Üniversitesi DTCF Fars Dili ve Ede-biyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisans (1989) ve dok-tora (1995) çalışmalarını aynı okulda tamamladı. 1988 yılında aynı bölüme araştırma görevlisi olarak atanan Kırlangıç, doçent olarak görevini sürdürmektedir. Bi-limsel çalışmalar yayımlamak üzere bir grup şarkiyatçı ile birlikte kurduğu Nüsha (üç aylık) dergisinin editörlüğünü de yapmaktadır. İlk şiiri 1982’de Aylık Dergi’de yayımlandı. Aylık Dergi ağırlıklı olmak üzere Ayane, Dergâh, Düşçınarı, Yedi İklim, Edebiyat Ortamı, Esin Sanat, Hece gibi der-gilerde şiirlerini yayımlamayı sürdürdü. Vuslat Dizeleri III adlı şiiri Eşref Ziya Terzi tarafından Yağmur adıyla bestelendi.

Eserleri

Şiir: Hayret Makamında (1993), Düşte Yü-rüyen Derviş (2004)

Çeviri: Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri (Hamit İnayet’den, 1991), Can Esintisi (Nasrul-lah Purcevâdî’den, 1998), Tezkire (Şah Tahmasb-i Safevî’den, 2001)

Diğerleri: Farsça I (Ders kitabı, 2000), İdris-i Bidlisî-Selim Şah-Nâme (Doktora tezi, 2001)