Hasan Behzat Feyzullah

Hasan Behzat Feyzullah

1990 yılında Taşkent’te doğdu. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde eğitime başladı. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu. Ressam Firdevsi Feyzullah’ın oğludur. “Truva’nın Dirilişi” eserinde mitolojik betimlemelerden yararlandı. Gerçeküstücü biçimde yorumlayarak eserler vermektedir. 2010 ve 2013’te Ankara’da iki kişisel sergi açtı. 2011 ile 2015 yılları arasında toplam yedi karma resim sergisine katıldı. Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Feyzullah’ın eserlerinin babasının resimlerinden önemli farklılıklar içerdiğini şöyle belirtmektedir: “Hasan'ın mitolojik öge seçimli kompozisyonları, diptik, triptik resimleri, hem konu hem de resimsel ifade, armoni, kompozisyon açısından babalarından ve Hüseyin'den farklı bakış açılarına sahip.” Resimlerinde at figürleri, kadınlar ve mitolojik ögeler önemli bir yer tutmaktadır. Kübizm akımının etkisiyle de eserler vermektedir.

Sanatçı, sanat manifestosunu şu şekilde ifade etmektedir: “Sanat ve bilim, hayatımızı idame ettirmemizde en önemli iki unsurdur. Her ne kadar barışı arzu etsek de savaş hayatımızın acı bir gerçeğidir. Bu dün de vardı, yarın da var olacak. Tek fark bugün savaş, bilim-teknoloji yarışıdır. Klasik dönem savaşlarına baktığımızda din, güç ve kadın savaşlarda büyük rol oynamıştır. Eserlerimde bu tanımlara rastlamak mümkün. Duyguların uç noktası, klasiğe olan düşkünlük, bunu gerçekçi bir yaklaşımla ele almam günümüzdeki duyguların köreldiğini düşünmemdendir. Aşk, ihanet ve savaş üçleminde canlandırdığım kompozisyonlar, teknik açıdan hayran olduğum Rönesans ve Barok döneminin etkilerini taşımaktadır. Ben kendi gerçekliğimi bu teknikte buluyorum. Emek olarak ifade ettiğim eserler, ona katmış olduğum anlamlarla hayat buluyor. Sanattaki en gerçek düşüncem formu bilmeden deformenin anlamsızlığıdır.”