Haluk Aker

Doğumu: 1940, İstanbul

Mersin Lisesi ve AÜ DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1971). Öğrencilik döneminde Türk Dil Kurumunda çalıştı (1965-71). Devimim 60 isimli bir edebiyat dergisi çıkardı (12 sayı, 1965-66). Hüseyin Cöntürk’ün yarıda bıraktığı Yordam dergisini çıkardı (6 sayı, 1969). Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak bulundu (1971-72). Frankfurt Başkonsolosluğunda memur ola-rak görev aldı (1985). Şiir dışında hikâye, eleştiri ve inceleme türlerinde yazdı. Şiirleri Evrim (İzmir, 1962-64), Elek, Yordam, Yelken, Dönem, Türk Dili dergilerinde yayımlandı.

Eserleri

Şiir: Tanrı Katı (Zihni Balım, Güven Oğuz-baş ile, 1959), Sürgün Hızı (1978)