Halil Erdoğan Cengiz

Halil Erdoğan Cengiz

(3 Eylül 1934 – 28 Ekim 1993). Şair, yazar. Kastamonu-Araç’a bağlı Dereçatı köyünde doğdu. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesini bitrdi (1952). A.Ü. –Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolduysa da edebiyat merakından dolayı bu fakülteden ayrıldı; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine girdi ve mezun oldu (1957). Başbakanlıkta daire başkanı iken 1982’de emekliye ayrıldı. Hacettepe Üniversitesinde Osmanlı Paleorafyası. Osmanlıca ve Türk Edebiyatı dersleri verdi. Ankara’da öldü.

İlk şiiri 1953’te Arayış dergisinde çıktı.

Şiirleri: Aralık Kapı (1953). Antolojisi: Açıklamalı-Notlu Divan Şiiri Antolojisi (1967; genişletilmiş baskı, 1983). Diğer Eserleri: Ruhî Tarihi (Prof. Dr. Yaşar Yüce ile, Türk Tarih Belgeleri’nden ayrı basım, 1992), Enver Paşa’nın Anıları 1881-1908 (1991), Yaşanmış Olaylarla Atatürk ve Müzik – Riyaset-i Cumhur İnce Saz Heyeti Şefi Hafız Yaşar Okuyan’ın Anıları 1924-1938 (1993), Rahmî-i Harputî Divanı (G. H. Eren ile, 1996).

Hakkında Nail Tan’ın kitabı: Kastamonulu İki Şair Araştırmacı Hikâyeci ve Oyun Yazarı Hakkı Kâmil Beşe, Halil Erdoğan Cengiz (2003).