Günay Kut

(1939 - ): Yazar, araştırmacı. Trabzon’da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1961). Aynı bölüme asistan olarak girdi (1961). ’Ali Şir Neva’î I. Divan: Gara’ibü’s-Sıgar’ konulu teziyle doktor; ’Hest Bihist: Sehi Bey Tezkeresi’ konulu teziyle de doçent oldu (1982). ABD’de Chicago Üniversitesinde ders verdi (1965-1970). Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Çalışmaları İstanbul sorumluğunu üstlendi (1978- 1988). 1981’de Boğaziçi Üniversitesinde ders vermeye başladı. 1988’de profesörlüğe yükseldi. B.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığında bulundu. Özellikle Divan Edebiyatı üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınır. Makaleleri yerli ve yabancı ilmî dergilerde yayınlandı.

Eserleri: Comtemporary Turkish Short Stories (1977), Hest Bihist The Tezkire by Sehi Beg (1978), Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri (N. Bayraktar ile, 1984), Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri: "Divan Nazım ve Nesri" (Fahir İz ile, 1985), Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri: "XV. Yüzyıl Divan Nazım ve Nesri" II (1985), Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu (1989), Orhan Şaik Gökyay: Hayatı ve Eserleri (1989), Mehmed Ra’if-Mirat-ı İstanbul (1996), "Anadolu’da Türk Edebiyatı", IRCICA Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi II (1998, s. 21-68), Türk Lehçeleri Üzerine Bir Deneme (Esra Karabacak, Nesrin Altın ile, 1999)