Giovanni Boccacio

Giovanni Boccacio

(1313 - 1375): İtalyan şair ve hikâyeci. Babası Floransalı, annesi Fransız idi. Çocukluğu Floransa’da geçti. Tüccar olan babasının telkiniyle önce ticarete yöneldiyse onun ölümüyle kendisini edebiyata verdi. Çeşitli elçiliklerde ve Floransa Belediye Meclisinde yüksek bir görevde bulundu. Ömrünün son yıllarında, Dante’nin İlâhî Komedya’sını halka anlatmakla memir edildi. Floransa yakınlarında Certaldo’da öldü.

Boccaccio’nun 12 ciltlik Teseida adlı manzum romanı ilk İtalyan romantik romanı olarak bilinir. En ünlü eseri Decameron’u 1348’de Floransa’da baş gösteren vebadan kaçıp bir kır evine sığınan yedi kadın ve üç erkeğin birbirlerine anlattıkları hikâyelerden yola çıkarak yazmıştır. Avrupa edebiyatını geniş ölçüde etkileyen Boccaccio’nun hikâyelerinde açık saçıklık ön plandadır. Boccaccio, Dante ve Petrarca ile birlikte İtalyan edebiyatının üç büyüklerinden sayılır.

Halikarnas Balıkçısı İtalyan Hikâyeleri çevirisinde Decameron’dan bazı hikâyeleri vermiştir. Decameron’un Dr. Feridun Timur (1955) ve Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak’ın (1968) çevirileri vardır.