Fazıl Ahmet Aykaç

Fazıl Ahmet Aykaç

(1884-1967) Şair ve yazar. İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Nümûne-i Terakki Mektebi’nde yaptı. Gümüşhane Rüştiyesi ile Musul İdâdîsi’ni bitirdi. İstanbul’da Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Pa­ris Siyasî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Arapça ve Fars­ça öğrendi. Fransızca, Türk edebiyatı ve pedagoji öğret­menliği, Elâzığ milletvekilliği yaptı (1927-1938). İstanbul’da öldü. Fecr-i Âti edebî topluluğunun üyelerindendi. 1908′den sonra çeşitli dergi ve gazetelerde türlü konularda makale­ler, mizahî yazılar yazdı. Tanin gazetesinde neşrettiği miza­hî şiirleri onu mizah edebiyatımızın ustaları arasına kattı. Şiirlerinde Dîvan şairlerinin üslûp ve tekniğinden faydalan­dı. Eserleri: 1. Dîvançe-i Fâzıl (1913, şiirler), 2. Harman Sonu (1919, şiirler), 3. Kırpıntı (1924), 4. Şeytan Diyor Ki (1927, sohbet, makale vs.), 5. Tarih Dersi (1928).