Ethem Yetkiner

Ethem Yetkiner


Ethem Yetkiner, 1912 yılında doğdu. Babası Hüseyin Hüsnü Bey’dir. Kabataş Lisesi ve Hukuk Fakültesi mezunudur.

Kaymakamlıklarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, İstanbul Bölgesi Müfettişliği’nde, çeşitli illerde Valilik görevlerinde bulundu. İçişleri Müsteşarlığı’ndan İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı’na atandı. İstanbul Özel İdaresi’yle Belediye’nin ayrılması üzerine 24 Aralık 1958 tarihinde Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldı. Valilik görevi 27 Mayıs 1960 tarihine kadar devam etti.