Ethem İzzet Benice

Ethem İzzet Benice

1903 yılında İstanbul’da doğdu, İskilip Rüştiyesi, Gala­tasaray Sultanîsi ve Yüksek Deniz Ticâret Okulu’nu bitirdi. 1942-50 yılları arasında Kars ve Siirt milletvekilliği yaptı. Dört yıl öğretmenlik, Şehir Meclisi üyeliği görevlerinde bu­lundu. 1920′den sonra Vatan, Son Saat, Milliyet gazetelerin­de yazı işleri müdürlüğü yaptı. Zaman, Açıkgöz, İkdam, Son Telgraf ve Gece Postası gazetelerini çıkardı. 1967 yılında İstanbul’da öl­dü. Aşk ve macera romanları yazdı. Bu romanlar defalarca basıl­dı. İlk basılış tarihleri ile eserleri: 1. Çıldıran Kadın (1927), 2. Istırap Çocuğu (1927), 3. Yakılacak Kitap (1927), 4. Aşk Gü­neş! (1930), 5. Gözyaşları (1932).