Esat Bey


Esat Bey, Karahisar’da doğdu. Harbiye’den Süvari Mülazımı olarak çıktı.

Balkan Savaşı’nda Binbaşı ve Alay Komutanı iken 3. Kolordu’nun çekilme hareketini serbest bırakma hizmetlerinden dolayı takdir edildi. 1921 yılında İstanbul, Büyük Millet Meclisi’ne iltihak edince, İstanbul Valisi ve Trakya Süvari Fırkası Kumandanı oldu.