Erhan Polat

Şiran-Gümüşhane’de doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 01.09.1986 tarihinde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Uzmanlık, İktisat Müşavirliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini ifa etti. 7 ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması Komisyonlarında görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışı bir çok toplantı, seminer ve genel kurullarda temsilci olarak görev aldı. 12.01.2004 tarihinden itibaren Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Erhan POLAT, ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesi ve Yüksek Hakem Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.