Ercişli Emrah

Ercişli Emrah

(XVII. yy.): Âşık. Erzurumlu Emrah ile karıştırılmıştır. Emrah ile Selvihan Hikâyesi’nde geçen Emrah’ın Ercişli olduğu hususu da tam açıklığa kavuşmamıştır. XIX. yüzyılda yazılmış bazı mecmualarda Emrah mahlâslı şiirlerin görülmesi Erzurumlu Emrah’ın dışında bir şairin varlığını gösterir. Ercişli Emrah Erzurumlu Emrah’tan farklı olarak sade bir söyleyişe sahiptir.

Muhan Bali’nin Erciş’li Emrah ile Selvi Han Hikâyesi adlı doktora tezi Erzurum Atatürk Üniversitesi Yayınları arasında çıktı (1973).