Edmondo de Amicis

Edmondo de Amicis

21 Ekim 1846 tarihinde, Oneglia’da doğdu. Ailesi, küçük burjuvazi olarak anılan kesimdendi. Torino’daki kolej eğitimini bitirdikten sonra askerî okula girdi. 1866 yılında, Üçüncü Bağımsızlık Savaşı’na ve Custoza Seferi’ne katıldı, aynı yıl büyük İtalyan yazarı Alessandro Manzoni ile tanıştı. Bu tanışma, Amicis’in hayatını derinden etkiledi. Edebiyata karşı duyduğu ilgi giderek daha da arttı. 

Askerlik kariyerine devam etse de  “L’Italia Militare” dergisinde “Askerlik Hayatı” adı altında derlenen ilk öykülerini yayımladı. Bulunduğu konum, edebî çalışmalarını sürdürmesine engel olmadı. 1871 yılında, Savaş Bakanlığından istifa etti; niyeti, profesyonel bir yazar olmaktı. Bir sonraki sene, “La Nazione” gazetesi tarafından muhabir olarak İspanya’ya gönderildi. İspanya’da yazdığı haberler ve mektuplar, aynı dergi dâhilinde yayımlandı. Edindiği tüm tecrübelerinin ardından bir de seyahatname kaleme aldı. 

Hollanda’ya gerçekleştirdiği ikinci seyahetten sonra, 1874 yılında “Hollanda Seyahatnamesi” ve “Londra Anıları”nı yayımladı. Ziyaret ettiği yerlere Fas ile İstanbul’u da ekledi ve bu iki şehirle de ilgili iki önemli seyahatname yazdı. 

1884 yılında Güney Amerika’ya giden bir gemi ile yaptığı seyahat, yazarı derinden etkiledi; edindiği bu tecrübeden sonra da İtalyan halkının göçmenliğini konu edinen, toplumsal açıdan büyük önem taşıyan eseri “Okyanus Üstünde”yi kaleme aldı. 

Üzerinde uzun süre çalıştığı “Çocuk Kalbi” adlı eseri, 15 Ekim 1886  tarihinde yayımlandı ve kısa sürede oldukça büyük bir başarıya ulaşarak zamanının en çok satılan ve en çok okunan kitabı oldu.

“Bir Öğretmenin Romanı”, “Okul ile Ev Arasında”, “Aşk ve Jimnastik”, “İşçilerin Öğretmeni” gibi birçok kısa roman da kaleme aldı. Bu dönemde önce sosyalist ideolojiyi benimsedi, sonrasında ise sosyalist partiye katıldı. Takip eden süreçte “Bir Mayıs” adlı romanını yazmaya başladı ancak bitiremedi. 

Türk milletini özellikle ilgilendiren kitabı; 1874 yılında, yirmi sekiz yaşındayken ziyaret ettiği İstanbul’u anlatan ve “İstanbul” adını taşıyan eseriydi. Kitap ilk kez Milan’da, 1878-1879 yıllarında iki bölüm hâlinde yayımlandı; hemen arkasından Fransızcaya, daha sonra da İngilizce, Almanca ve Yunancaya çevrildi. 

Yazar; Kasım 1898 tarihinde, büyük oğlu Furio’nun intiharı ile sarsıldı. Bu dönemde kaleme aldığı “Herkesin Arabası”, “Kibar Dil”, Sicilya’da Bir Yolculuk Anıları” adlı kitapları son eserleri oldu. 1908’de yayımladığı “Anılar” adlı otobiyografik kitabının merkezine oğlu Furio’nun intiharını koydu.

11 Mart 1908 tarihinde, Bordighera’da, 61 yaşındayken vefat etti. 

Kaynak: Cristiano Bedin, Edmondo De Amicis ve Ahmet İhsan Tokgöz’ün Seyahatnamelerinde Londra İmgesi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Edmondo_De_Amicis