Coşkun Can Aktan

Coşkun Can Aktan

1963 yılında doğdu. 1979 yılında Ankara Maliye Okulu’ndan mezun oldu. Lisans ve lisans-üstü eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. Yükseköğretim Kurulu eğitim bursu ile doktora tez çalışmalarını 1987-1989 yılları arasında Nobel Ekonomi ödülü sahibi James M. Buchanan’ın başında bulunduğu Kamu Tercihi Araştırma Merkezi’nde (Center for Study of Public Choice, George Mason University) sürdürdü. Earhart Vakfı’ndan sağladığı araştırma bursu ile aynı araştırma merkezinde 1994-1995 akademik yılında misafir araştırmacı olarak bulundu. Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Friedrich Naumann Vakfı’nın araştırma bursu ile Almanya’da Albert Ludwigs Üniversitesi (Freiburg Üniversitesi) Ekonomi Politikası Enstitüsü’nde; İngiliz Kültür Heyeti (British Council) araştırma bursu ile Edinburgh Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (İskoçya-Birleşik Krallık); Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) araştırma bursu ile Los Angeles’teki California Üniversitesi (University of California of Los Angeles:UCLA) Ekonomi Departmanı’nda misafir araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. Ayrıca Uluslararası Karadeniz Üniversitesi’nde (Tiflis-Gürcistan) misafir öğretim üyesi olarak konferanslar verdi ve “Üniversite Bilim Kurulu” üyeliğine seçildi. ABD, İngiltere, Finlandiya, Hollanda, Japonya, Kırgızistan, Azerbeycan, Yunanistan ve Tunus’da uluslararası toplantılara konuşmacı olarak katıldı. Japon Bilimleri Destekleme Topluluğu’nın davet ve katkıları ile Aichi Gakuin Üniversitesi ve Nagoya Üniversitesi’nde konferanslar verdi. Muhtelif kitapları İMKB, SPK, TÜSİAD, TİSK, MESS, TÜGİAD, EGİAD, TOSYÖV, Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, Hak-İş Konfederasyonu, T. Haber İş Sendikası vb. resmi ve sivil organizasyonların yayınları arasında yer aldı. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda araştırma makaleleri yayınladı. Bilimsel araştırmaları bir çok ödüle layık görüldü. Sosyal Bilimler alanında önemli bir elektronik bilgi arşivi kurdu 2003-2006 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda “Bakan Danışmanı” olarak görev yapmış ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’na katkılarda bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı’nda görev yaptığı süre içerisinde Sağlık Bilgi Erişim Merkezi (SABEM)’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (http://www.sobiad.org) yönetim kurulu başkanlığı yürütmektedir.