Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa

Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa

Türk komutanı (Çırpan 1807-Rodos 1883). Kale yamağı Ahmet Ağa’nın oğlu olan Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa, Asakiri Mansurei Muhammediye’ye girdi. Öğrenim için Viyana’ya gönderildi (1836-1841). 6. Ordu komutanlığı (1847), valilik, seraskerlik, bahriye nazırlığı, Meclisi Ali üyeliği yaptı. 1876’da serdarıekremliğe getirilip, Aleksinac’ı Bulgarlardan alarak önemli bir başarı kazandı. Ama Abdülhamit II tarafından aynı yıl içinde görevden uzaklaştırıldı. Osmanlı-Rus savaşında Rumeli Ordusu komutanlığına getirilip (1876), başarılı olamayınca görevden alındı ve yargılanmaya başlandı. Savunmasının hükümeti güç duruma düşüreceği anlaşılınca, yargılanmasından vazgeçilerek, önce Midilli’ye, sonra da Rodos’a sürüldü.