Celal Esat Arseven

Celal Esat Arseven

(1875 - 13 Kasım 1971) : Yazar, sanat tarihçisi. İstanbul’da doğdu. Mülkiye Mektebini ve Harbiye Mektebinin zâdegân sınıfını bitirdi. Resme meraklı idi, bir süre Sanayi-i Nefise Mektebine de devam etti. İkinci Meşrutiyetten sonra askerlikten istifa ederek Paris’e gitti. Bu yıllarda arkadaşı Salâh Cimcoz’la birlikte Kalem dergisini çıkardı. Çeşitli belediyelerde görev aldı. 1920’de Sanayi-i Nefise Mektebine hoca oldu. Milletvekilliği ve Anıtlar Yüksek Kurulu başkanlığı yaptı. İstanbul’da öldü. Sahrayıcedit Mezarlığına defnedildi.

Arseven güzel sanatların hemen her dalında eserler verdi. Oyunlar ve romanlar yazdı. Sanat tarihi ile ilgili sözlükler ve ansiklopediler yayınladı.

Salâh Cimcoz’la birlikte yazdığı Selim-i Salis (III. Selim) 1910’da sahneye kondu ve uzun süre oynandı. İlk Türk opereti olarak oynanan Saatçi’yi de Celal Esat yazdı.

Piyes ve romanları: Sevda Çağı (1903), Büyük Yarın (1925), Bay Turgan (1937). Diğer eserleri: Türk Sanatı (Fransızca, 1939; Türkçe, 1970), Sanat Ansiklopedisi (I-V, 1943-1952). Hatıraları: Seyyar Sergi ve Seyahat İntibaları (1928), Türk Resim Sanatında Yetmiş Yıllık Hayatım (4 Mart 1955’ten itibaren Yeni İstanbul gazetesinde tefrika), Yıldız Sarayı’ndan Mütareke’ye Kadar Celal Esat Arseven’in Hatıraları (17 Ocak 1960’tan itibaren Dünya gazetesinde 30 tefrika), Sanat ve Siyaset Hatıralarım (Haz. Ekrem Işın, 1993).