Cavit Orhan Tütengil

Cavit Orhan Tütengil

(1921 - 7 Aralık 1979): Yazar. İçel-Tarsus’a bağlı Sebit köyünde doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesini (1940), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü ile İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu (1944) ve İktisat Fakültesini (1958) bitirdi. Liselerde ve köy enstitülerinde öğretmenlik yaptı. 1953’te İktisat Fakültesine sosyoloji asistanı olarak girdi. 1957’de Montesquieu üzerine doktorasını verdi. 1962’de doçent, 1970’te profesör oldu. İstanbul’da, 12 Eylül 1980 Darbesi öncesi karışık dönemde vurularak öldürüldü. Zincirlikuyu Mezarlığında gömülüdür.

İlk yazısı Mersin’de Bağ dergisinde çıktı (1942). Kurucuları arasında bulunduğu Değirmen dergisinde (İstanbul 1942-1944, 12 sayı) Cavit Orhan Öz imzasıyla yayınladı. Yeni Ufuklar dergisinde ve Cumhuriyet gazetesinde denemeler yazdı. Dr. Rıza Nur’un ünlü hatıralarından ilk defa o bahsetti.

Eserleri: Ziya Gökalp Bibliyografyası (1945), Köy Enstitüsü Üzerine Düşünceler (1948), Ziya Gökalp Hakkında Bir Bibliyografya (1949), Diyarbakır Basın Tarihi Üzerine Notlar (1954), Prens Sabahattin (1954), Ziya Gökalp Üzerine Notlar (1956), Montesquieu’nün Siyasi ve İktisadi Fikirleri (1956), İçtimai ve İktisadi Bakımdan Türkiye’nin Karayolları (1961), Az Gelişmiş Ülkelerin Toplumsal yapısı (1961), Gazete ve dergileri İnceleme Metodu (1961), Türkiye’de Bölge Basını ve Diyarbakır Gazeteciliği (1962), Atatürk’ten Düşünceler (1962), Köyden şehre Göç Meselesi (1963), Doktor Rıza Üzerine Üç Yazı-Yankılar-Belgeler (1965), Köy Sorunu ve Gençlik (1967), Sakarya Basını (1968), Sosyal İlimlerde Araştırma ve Metod (1968), Yeni Osmanlılar’dan Bu Yana İngiltere’de Türk Basını (1969), Türkiye’de Köy Sorunu (1969), Az Gelişmenin Sosyolojisi (1970), 100 Soruda Kırsal Türkiye’nin Yapısı v e sorunları (1975), Prens Lütfullah Dosyası (V. Günyol ile, 1977). Denemeleri: Ağrı Dağındaki Horoz (1968), Temeldeki Çatlak (1975), Atatürk’ü Anlamak ve Tanımlamak (1975).