Can Akengin

(1892 - 31 Ağustos 1942): Şair. Giresun’da doğdu. Trabzon İdadisini yarım bıraktı. İstanbul’a gelerek orta öğrenimini burada tamamladı. Bir yıl Edebiyat Fakültesinde okudu (1912). Şiirlerinde Servet-i Fünûn ve Millî Edebiyat döneminin izleri görülür. Rahat bir söyleyişe sahiptir. Karahisar’da öldü.

Şiir ve yazıları ölümünden sonra Can Akengin- Şiirleri- Nesirleri adıyla iki ciltte toplandı (1944, 2. baskısı, Giresun 1973).