Cafer Yıldırım

Cafer Yıldırım

Doğumu: 17 Kasım 1961, Seyitgazi / Eskişehir

Yunus Emre Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniver-sitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. (1978). Kars’ta başladığı edebiyat öğretmenliğini 1989’dan bu yana İstanbul’da sürdürüyor. İlk şiiri 1979 yılında Temmuz dergisinde yayım-landı. Gerçek Sanat, Evrensel Kültür, İnsancıl, Damar, Papirüs, Aykırı Sanat gibi dergilerde şiirlerini yayım-lamayı südürdü. Zaman Üşürken dosyası ile İbrahim Yıldız Şiir Ödülünde övgüye değer bulundu. Aynı dosyayla 1998 Hasan Ali Yücel Şiir Yarışması İkincilik Ödülünü aldı. Şiirlerinde toplumsal konuları ele aldı.

Eserleri

Şiir: Yurtsuz Sevda (1985), Türküler Kimin İçin (1988), Bir Firariyse Umut (1992), Yurtsuz Sevda (1995), 2X2 Dört Sincaptır Belki (Çocuk Şiiri, 2000)

İnceleme: Şamandan Şaire Türk Şiiri (1987), Eğitim Emekçileri Tarihi (1995)