Birinci Acton Baronu John Emerich Edward Dalberg Acton

Birinci Acton Baronu John Emerich Edward Dalberg Acton

İngiliz tarihçisi ve gazetecisi (Napoli 1834-Tegernsee 1902). İngiliz liberalizminin en ünlü sözcülerinden olan Birinci Acton Baronu John Emerich Edward Dalberg Acton, 1859-1865 arasında aylık katolik dergisi The Rambled yönetti. Kilisenin, bağımsızlığını zedeleyen kısıtlamaları nedeniyle görevinden istifa edip, kiliseye bağlı kalmakla birlikte, Vatikan Konseyi’nin papanın yanılmazlığı, vb. kararlarına karşı çıktığı için, din çevreleri tarafından sık sık eleştirildi. 1886’da English Historical Review (İngiliz Tarih Dergisi) adlı derginin kurulmasına katkıda bulundu. 1895’te Cambridge Üniversitesi’nde modern tarih profesörlüğüne atanıp, 1899’da Cambridge Modern History (Cambridge Modern Tarih) koleksiyonun koordinatörlüğüne getirildi. Modern bilimsel tarih yöntemini ve özgürlüğün tarihini incelediği geniş kapsamlı bir çalışmaya başlayan, ama tamamlayamayan J. E. E. D. Acton’un düşünceleri, 1877’de hazırladığı iki konferans metninde toplanmıştır: The History of Freedom in Antiquity {Eskiçağ’da Öz¬gürlüğün Tarihi), The History of Freedom in Christianity (Hıristiyanlıkta Özgürlüğün Tarihi). Acton’ın temel bakış açısına göre, "Her iktidar yozlaşma eğilimi taşır. Mutlak iktidarın yozlaşması kaçınılmazdır. Büyük adamlar her zaman kötü adamlardır."