Birgen Keleş

Birgen Keleş


Birgen Keleş, 18 Nisan 1939 tarihinde Samsun, Vezirköprü’de doğdu. Babasının adı Mehmet Salih Güven, annesinin adı Züleyha’dır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını California Üniversitesi, Los Angeles (UCLA)’da yaptı; Ekonomi alanında master derecesi aldı. Harvard Üniversitesi, Centre For International Affairs’de Fellows Program’a katıldı.

Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı’nda Uzun Vadeli Plânlar ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı olarak görev yaptı. Ekonomik konularda ve Türkiye-AB İlişkileri konusunda çeşitli çalışmaları vardır. Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi oldu. 18, 20. Dönem İzmir, 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekilidir. 18 ve 20. Dönem’de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 23. Dönem’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Keleş, evli ve bir çocuk annesidir.