Bican Veysel Yıldız

Bican Veysel Yıldız

Bican Veysel Yıldız, 30 Ocak 1963'te Kars'ın Kağızman ilçesinde doğdu. Babası, Muhlis Bey; annesi Naime Hanım’dır. Beş çocuklu ailenin dördüncü çocuğudur. Kardeşleri yaş sırasıyla İsmail, Nevriye, Selçuk, Veysel ve Sabriye’dir. Babası ilkokulu kendi köyünde okumuş, ilkokul mezunu olarak işe başlamış, daha sonra dışarıdan ortaokul ve liseyi bitirmiş bir devlet memurudur.

Çok az sayıda olmasına rağmen güçlü sayılacak birkaç şiir kaleme aldı. İlkokul ve liseyi Kağızman'da okudu. 1981 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yükseköğrenime başladı. 1985 yılında İlahiyat Fakültesi son sınıftayken yeniden üniversite sınavına girdi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptırdı. 1990 yılında bu bölümden mezun oldu. 1990-1995 yılları arasında Erzurum ve İstanbul'da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1995 yılında devlet okullarındaki öğretmenlik görevinden istifa ederek kurucusu olduğu Cemre Dershanesinde kurucu müdür olarak göreve başladı.

2003 yılında yeniden Millî Eğitim Bakanlığındaki resmî öğretmenlik görevine döndü. Liselerdeki mevcut disiplinsizlikten duyduğu rahatsızlık nedeniyle lise edebiyat öğretmeni olarak değil de ortaokul Türkçe öğretmeni olarak kadro istedi ve devlet okullarında ortaokul Türkçe öğretmenliği yapmak üzere olarak göreve başladı. İstanbul Maltepe’deki Hasan Şadoğlu Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu, Vasfi Rıza Zobu Ortaokulu ve Osmangazi İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlik görevini icra etti. Bir dönem, 120. Yıl Ziraat Bankası İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapmış olan Bican Veysel Yıldız; hâlihazırda Osmangazi İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlik yapmaktadır.

İlkokul üçüncü sınıftayken ilk şiirini yazan Bican Veysel Yıldız, düzyazı çalışmalarına ise lise yıllarında başladı. Değişik dergi ve gazetelerde yazar, yayın yönetmeni ve sanat danışmanı olarak görev aldı. Mina, Aktif Test ve Aktif Eğitim dergilerinin kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halk edebiyatı, şiir, biyografi, güldeste, dil öğretimi ve eğitim planlaması dallarında kitapları yayımlandı.

Bican Veysel Yıldız’ın annesi Naime Hanım; okuryazar olmayan, buna rağmen dil ve kültür bakımından kendisini çok iyi yetiştirmiş bir ev hanımıdır. Bican Veysel Yıldız, Nisan 2015’te Hamburg Üniversitesi konferans salonunda yaptığı bir konuşmasında ana dil öğreniminde annelerin etkisinden bahsederken annesi Naime Hanım’ın da anneannesi Binnaz Hanım’ın da söz dağarcığı çok zengin, sözlü kültüre hâkim; atasözlerini, deyimleri, darbımeselleri çokça ve yerli yerinde kullanan, yüzlerce hatta binlerce türkü bilen ve bunları ezgileri ile söyleyen, bilge kişilikler olduğunu anlatır. Anne Şiirleri Güldestesi isimli eserinde yer alan Bilge Kadın ve Anne Ben Güzel Şeyleri Senden Öğrendim adlı şiirlerinde de annesinin ve anneannesinin kendisinin dil bilinci ve kimlik edinmesindeki etkisine vurgu yapar. Yazma konusunda büyük ağabeyi İsmail Bey’in de kendisi üzerinde dolaylı olarak etkisi olduğunu anlatır.

20 Mart 2016 Pazar günü İstanbul, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğretmenlerle düzenlenen “Yazma ve Yazdırma Teknikleri” seminerinde şöyle bir demece yer verir: “Çocuk ve gençlere yazma alışkanlığı kazandırmayı özendirecek etkinlikler içerisinde, kendi hayatımdan tecrübe ettiğim bir hediye türü var. Büyük ağabeyim İsmail Yıldız; bana sık sık güzel, kaliteli kalemler ve defterler, not kâğıtları hediye ederdi. Yaşım ilerledikçe benim yazmayı önemsememde ağabeyimin bu tutumunun olumlu etkisinin olduğunu anladım. Ağabeyim, kareli not defteri ve uçlu kurşun kalem kullanırdı sürekli. Ben de onun etkisiyle hâlâ kareli defterlere not alırım. Anamın söz ve sözlü edebiyat dağarcığı nasıl ufkumu açmışsa ağabeyimin yazmamı destekleyen hediyeleri de yolumu açmıştır. Çocuklara onların değil, büyüklerin kendilerinin beğendikleri kitaplar hediye ederek okumayı teşvik edeceğimizi sanıp okullarda ödül olarak sürekli kitap hediye ediyoruz. Bundan vazgeçip yazmayı teşvik etmek için güzel, kaliteli kalemler, hatta mümkün olduğunca dolma kalemler hediye edelim onlara.”

Bazı şiirleri İbrahim Erdem tarafından bazı şiirleri ise kendisi tarafından bestelenir. Yirmi bir adet amatör fotoğraf sergisi açar. İstanbul’da ve Anadolu’da altmışa yakın okula kitaplık ve kütüphane kurar. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli televizyon ve radyo programlarına; konferans, seminer ve panele konuşmacı olarak katılır. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Hamburg Sanat ve Edebiyat Festivali'nde Türk Çocuk Edebiyatı'nı temsil eder. Kurucusu olduğu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2013 yılından/kurulduğundan beri yürütmektedir.

Çocuk edebiyatı alanında yürüttüğü çalışmalarının neredeyse tamamını, bu birliğin çatısı altında yürütmektedir. Eğitimciler Platformunun da kurucusudur. 2014 yılından itibaren Türkiye'de her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çocuk edebiyatı sorunları ve çözüm önerilerinin sunulduğu I, II ve III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na öncülük eder, bu projenin uygulanması ve yürütülmesinde görev alır. 2015 yılında Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu ile eş zamanlı yürütülen Türk ve İslam Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı'nın toplanmasına öncülük eder. I ve II. Türk ve İslam Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı Dönem Başkanlığı’nı yapar ve çalıştayda kararlaştırılan çalışmaların süreç yönetimini bizzat yürütür.

Kağızmanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı on yıldır sürdürmektedir. Kağızman Postası gazetesinin çıkarılmasında ve yürütülmesinde aktif rol alır. 03 Eylül 2014’te internet üzerinden “www.cocukvegenc.net” adresinden yayın yapan Çocuk ve Genç isimli uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı gazetesini kurar. Dünyanın farklı ülkelerinden ünlü çocuk ve gençlik edebiyatı şair ile yazarlarının, akademisyenlerin yazılarının yayımlandığı gazetede, çocuk ve genç yazarların eserlerine de yer verilmektedir. Çocuk yazarların eser eleştirilerinin, bizzat yazar çocuklara iletildiği bu gazetede de bir yandan çocuk edebiyatına dair bilgiler paylaşılırken bir yandan da yeni yazarlar ve gazeteciler için bir atölye görevi üstlenilmektedir. Matbu olarak yayımlanması da planlanan gazetenin farklı ülkelerde ve farklı şehirlerde temsilcileri de bulunmaktadır.

Bican Veysel Yıldız, çocuk edebiyatı alanında birçok etkinliğe ve esere imza atar. Ayrıca Hayat Mektebi Yayınevinin kurucusudur. Evli ve altı çocuk babasıdır.

Bican Veysel Yıldız'ın çocuk ve çocuk edebiyatı alanında yapmış olduğu birçok etkinlik, proje, sergi, yazı çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. Yazar kendisini "çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşamasına" adayan ve bunun için sarf ettiği "Gecemizi gündüzümüze katıp çalışmak... Her geçen gün üçüncü bir dünya savaşına adım adım yaklaşılan bir çağda biz yazarlar, şairler, akademisyenler, aydınlar olarak silah tüccarlarından daha çok çalışmak, savaş isteyenlerden daha gözü kara olmak zorundayız." sözleri ile ne kadar kararlı ve istekli bir biçimde çalışmayı arzuladığını ortaya koymaktadır.

Bican Veysel Yıldız; çocuk, çocuk sorunsalı ve çocuk edebiyatı alanında farklı projeler yürütmektedir. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumları, Türk ve İslam Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı, Avrasya Çocuk Şiirleri Şöleni gibi uluslararası projeleri yürüten Yıldız, yürüttüğü bu çalışmalarla çocuk edebiyatına dönük sorunların evrensel olduğunu, bu sorunların çözümünü "Şehirlerin insanı makineleştirdiği, siyasi kavgaların ve çıkar savaşlarının insanı ölüm makinesine çevirdiği bir çağda içindeki çocuğu, çocuk saflığında duyguları korumak ve yaşatmakla" mümkün olabileceğini ifade eder. Yazarlar Köylerde/Anadolu Aydınlarla Buluşuyor,

Yazarlar Okullarda Çalışmaları, Türk Müziğinin Farklı Türlerinde Çocuk Şarkıları Çalışmaları, Çağı Yetiştirenlerle Çağın Yetiştirdikleri Buluşuyor gibi çalışmaları ile Yıldız; çocuk ile yetişkini, aydın ile köylüyü, yazar ile öğrencileri bir araya getirerek toplumdaki kopukluğun yaralarını sarmaya çalışır. Eserleri; şiirler, yazarlık atölyesi kapsamında üretilen metinler, çocuk edebiyatı alanı ile ilgili çalışmalar, çeşitli konularda yapılan araştırma ve inceleme eserler ile üniversite ve liselere hazırlık kitapları başlıkları altında beş bölümde toplanabilir.